A+ A A-

Кораб с механичен двигател, зает с влачене на незабележим полупотънал еластичен обект с широчина под 25 м - светлини

 • Описание на сценария: Тип кораб:
  Част от денонощието: от залез до изгрев слънце и ограничена видимост
 • Прилагано правило/а: Правило 24 Влачене и тласкане
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с Правило 24 (a) Кораб с механичен двигател, зает с влачене, трябва да показва:
  (I) вместо светлината, предписана в правило 23 (а) (I) или (а) (II), две топови светлини, разположени във вертикална линия;
  (II) бордови светлини;
  (III) кърмова светлина;
  (IV) светлина за влачене, разположена във вертикална линия над кърмовата светлина;
  В съответствие с Правило 24 (g)(I) ако широчината на обектите е по-малка от 25 m - една бяла кръгововидима светлина на или близо до предната им част и втора бяла кръгововидима светлина на или близо до задната им част;
  В съответствие с Правило 24 (g)(i) еластичните влачени обекти, които не с необходимо да показват светлина на или близо до предната им част;
 • Позиции на светлините:

  Регистрирайте се безплатно за да получите възможност да полгеднете светлините от произволен ъгъл и/или да прослушате звуковите сигнали!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.