A+ A A-

Кораб с механичен двигател, зает с тласкане – свързан неподвижно в едно цяло

 • Описание на сценария: Вид кораба: Power-driven vessel pushing ahead
  Част от денонощието: от залеза до изгрева на слънцето и при ограничена видимост
 • Прилагано правило/а: Правило 24 Влачене и тласкане
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с Правило 24 (c) Кораб с механичен двигател, когато тласка напред, когато не е свързан неподвижно в едно цяло с влачения кораб, трябва да показва:
  (I) вместо светлината, предписана от правило 23 (а) (I) или (а) (II), две топови светлини, разположени във вертикална линия;
  (II) бордови светлини;
  (III) кърмова светлина.
  В съответствие с Правило 24 (f) Всякакъв брой кораби, влачени на борд, трябва да бъдат осветени като един кораб:
  (I) кораб, тласкан напред, който не е свързан с тласкача твърдо в едно цяло, трябва да показва в носовата си част бордови светлини;
 • Позиции на светлините:

  Регистрирайте се безплатно за да получите възможност да полгеднете светлините от произволен ъгъл и/или да прослушате звуковите сигнали!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.