A+ A A-

Кораб с механичен двигател, когато влачи друг кораб на борд – светлини

 • Описание на сценария: Тип кораб: Кораб с механичен двигател, когато влачи друг кораб на борд
  Част от денонощието: от залез до изгрев слънце и ограничена видимост
 • Прилагано правило/а: Правило 24 Влачене и тласкане
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: Съгласно Правило 24 (c), кораб с механичен двигател, когато тласка напред или влачи друг кораб на борд освен в случая, когато не е свързан неподвижно в едно цяло с влачения кораб, трябва да показва вместо светлината, предписана от Правило 23 (а) (i) или (а) (ii):
  -две топови светлини, разположени във вертикална линия;
  -бордови светлини;
  -кърмова светлина;
  Съгласно Правило 24 (f)(II) кораб, влачен на борд, трябва да показва кърмова светлина, а в предната си част - бордови светлини.
 • Позиции на светлините:

  Регистрирайте се безплатно за да получите възможност да полгеднете светлините от произволен ъгъл и/или да прослушате звуковите сигнали!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.