A+ A A-

Действия на кораб, който отстъпва път при изпреварване –относителният пеленг на изпреварващия кораб е 130° дeсeн борд - отклоняване на курса наляво

 • Описание на сценария: Кораб А: кораб с механичен двигател
  Кораб В: кораб с механичен двигател
  Район: в открито море
  Видимост: добра (корабите са във видимост един с друг)
  Кораб В вижда кораб А от десния си борд (относителен пеленг 130° дeсeн борд).
  Кораб A променя курса си надясно за да изпревари кораб B отдясно.
 • Прилагано правило/а: Правило 16 (Действия на кораб, който отстъпва път)
  Правило 13 (Изпреварване)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: Съгласно Правило 13, кораб A се счита за изпреварващ кораб В, тъй като идва към кораб В от посока, по-голяма от 22,5°, зад траверса му.
  Съгласно Правило 13, независимо от предписанията, съдържащи се в правилата на част В, раздели I и II, всеки изпреварващ кораб (кораб А) е длъжен да се държи встрани от пътя на изпреварвания кораб (кораб В).
  Съгласно Правило 13, никакво по-нататъшно изменение на пеленга между двата кораба
  не може да даде основание на изпреварващия кораб (кораб А) да се счита по смисъла на
  тези правила за пресичащ курса или да го освободи (кораб А) от задължението да се
  придържа встрани от изпреварвания (кораб В) дотогава, докато последният не бъде
  окончателно задминат и оставен назад.
  Съгласно Правило 16, кораб А е длъжен да отстъпи път на кораб В и трябва, доколкото е възможно, да предприеме своевременни и решителни действия, за да се размине чисто с другия кораб.

Регистрирайте се за да получите безплатен достъп до видеофайловете с наблюдение "от птичи поглед", с картина от радара, мостика и/или електронната карта!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.