A+ A A-

Насрещни курсове (един от корабите длъжен да измени своя курс не предприема своевременни действия)

 • Описание на сценария: Кораб А: кораб с механичен двигател
  Кораб В: кораб с механичен двигател
  Район: в открито море
  Видимост: добра (корабите са във видимост един с друг)
  Кораб А и В се движат на насрещни курсове и съществува опасност от сблъскване
  Кораб А вижда кораб В право по курса си (относителен пеленг 000°)
  Кораб А който е длъжен да промени курса си надясно не предприема своевременни действия
 • Прилагано правило/а: Правило 14 (Насрещни курсове)
  Правило 16 (Действия на кораб, който отстъпва път)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: Съгласно Правило 14 (b) , такава ситуация трябва да се счита, че съществува, когато корабът (кораб А) вижда другия (кораб В) право или почти право по курса си, и то така, че през нощта той да може да види в створ или почти в створ топовите светлини на другия кораб и (или) двете му бордови светлини, а през деня да наблюдава съответния му вид (ракурс).
  Съгласно Правило 14 (a) , когато два кораба с механични двигатели се сближават на противоположни или на почти противоположни курсове така, че се създава опасност от сблъскване, всеки от тях е длъжен да изменя своя курс надясно така, че да се разминат с левите си бордове.
  Съгласно Правило 16 , всеки кораб (кораби А и В), който е длъжен да отстъпи път на друг кораб, трябва, доколкото е възможно, да предприеме своевременни и решителни действия, за да се размине чисто с другия кораб.
  Коментари:
  Когато кораб А който е длъжен да промени своя курс надясно не предприема своевременни действия, кораб В може да промени своя курс надясно, като промяната трябва да осигури разминаване на безопасна дистанция. В този случай промяната на курса от кораб В трябва да е по-голяма от тази която би извършил ако и двата кораба изменят своя курс съгласно правило 14 (а).

Регистрирайте се за да получите безплатен достъп до видеофайловете с наблюдение "от птичи поглед", с картина от радара, мостика и/или електронната карта!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.