A+ A A-

Опасност от сблъскване съществува, дори когато значителна промяна в пеленга е очевидна

 • Описание на сценария: Кораб A: Кораб с механичен двигател
  Кораб B: Кораб с механичен двигател на буксир
  Зона: В открито море
  Видимост: Добра (Кораби във видимост един с друг)
  Кораб A и кораб B се движат на пресичащи се курсове
  Пеленгът, измерван през интервал от време, се променя
 • Прилагано правило/а: Правило 7 (Опасност от сблъскване)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с правило 7 опасност от сблъскване понякога може да съществува даже и при значително изменение на пелeнга, и по-конкретно при сближаване с много голям кораб или влачен състав или при сближаване с кораб, който се намира на малко разстояние.
  Коментар
  Промяната в пеленга трябва да е много явна, обаче понякога тази значително голяма промяна може да не важи за наблюдения на големи кораби. Ако носът е забелязан и изгледа към кораба се променя по посока от носа към кърмата на траверс, тогава изменението на пеленга ще е очевидно, но това не означава, че риск не съществува. По тази причина, този факт трябва да се вземе под внимание за големи кораби, които са срещулежащи на ъгъла на наблюдаващия, за кораби, които се намират на малко разстояние и влачен състав.

Регистрирайте се за да получите безплатен достъп до видеофайловете с наблюдение "от птичи поглед", с картина от радара, мостика и/или електронната карта!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.