A+ A A-

Кораб с механичен двигател на ход трябва да отстъпва път на кораб, ограничен от своето газене

 • Описание на сценария: Кораб А: кораб с механичен двигател на ход
  Кораб В: кораб, ограничен от своето газене
  Район: в открито море
  Видимост: добра (корабите са във видимост един с друг)
  Кораб А и кораб В се движат на пресичащи се курсове така, че се появява опасност от сблъскване.
  Кораб В вижда кораб А от десния си борд (относителен пеленг 070° десен борд).
  Кораб В показва сигнали съгласно Правило 28 (Кораби, ограничени от своето газене).
 • Прилагано правило/а: Правило 18 (Взаимни задължения на корабите)
  Правило 16 (Действия на кораб, който отстъпва път)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: Съгласно Правило 18 (d) (i), с изключение на случаите, когато Правило 9 (Плаване в теснини), Правило 10 (Схеми за разделно движение) и Правило 13 (Изпреварване) изискват друго, кораб с механичен двигател на ход (кораб A) трябва да отстъпва път на кораб, ограничен от своето газене (кораб B).
  Съгласно Правило 18 (d) (ii), кораб, ограничен от своето газене трябва да се движи с особена предпазливост, съобразявайки се с особеностите на своето положение.
  Съгласно Правило 16 (Действия на кораб, който отстъпва път) кораб A трябва, доколкото е възможно, да предприеме своевременни и решителни действия, за да се размине чисто с другия кораб.
  Коментари:
  Съгласно Правило 18 (d) (i), с изключение на случаите, когато Правило 9 (Плаване в теснини), Правило 10 (Схеми за разделно движение) и Правило 13 (Изпреварване) изискват друго, всеки кораб освен кораб без управление или кораб, ограничен в способността си да маневрира, ако позволяват обстоятелствата, не трябва да затруднява безопасното преминаване на кораб, ограничен от своето газене, който показва сигналите, предписани от правило 28 (Кораби, ограничени от своето газене).

Регистрирайте се за да получите безплатен достъп до видеофайловете с наблюдение "от птичи поглед", с картина от радара, мостика и/или електронната карта!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.