A+ A A-

Jadrnica, ko pluje, se mora umakniti s poti plovilu, nesposobnemu za manevriranje

 • Opis scenarija: Plovilo A: jadrnica
  Plovilo B: plovilo, nesposobno za manevriranje
  Področje plovbe: odprto morje
  Vidljivost: dobra (plovili vidita druga drugo)
  Smeri plovil A in B se križata tako, da obstaja nevarnost trčenja
  Plovilo A vidi plovilo B na svoji levi strani (premčni kot 070° levo)
  Plovilo A uporablja luči in znamenja v skladu s Pravilom 25 (Jadrnice, ko plujejo, in plovila na vesla)
  Plovilo B uporablja luči in znamenja v skladu s Pravilom 27 (Plovila, nesposobna za manevriranje, in plovila z omejeno sposobnostjo manevriranja)
 • Pravila za uporabo: Pravilo 18 (Medsebojne obveznosti plovil)
  Pravilo 16 (Ravnanje plovila, ki odstopa pot)
 • Uporaba pravil s komentarji: V skladu s točko (i) odstavka (b) Pravila 18 (Medsebojne obveznosti plovil); v primeru, ko Pravilo 9 (Ozki kanali ), Pravilo 10 (Shema ločene plovbe) ali Pravilo 13 (Prehitevanje) ne določajo drugače, velja: jadrnica (plovilo A), ko pluje, se mora umakniti s poti plovilu, nesposobnemu za manevriranje (plovilu B).
  V skladu s Pravilom 16 (Ravnanje plovila, ki odstopa pot); vsako plovilo (plovilo A), ki se je dolžno umakniti s poti drugemu (plovilu B), mora po svojih zmožnostih ukrepati pravočasno in odločno, tako da omogoči drugemu plovilu prosto pot.
  Komentar:
  V skladu z odstavkom (b) Pravila 18 (Medsebojne obveznosti plovil); v primeru, ko Pravilo 9 (Ozki kanali ), Pravilo 10 (Shema ločene plovbe) ali Pravilo 13 (Prehitevanje) ne določajo drugače, velja:
  Jadrnica , ko pluje, se mora umakniti s poti tudi:
  (ii) plovilu z omejeno sposobnostjo manevriranja;
  (iii) plovilu, ki ribari.

Registriraj se za brezplačen ogled videoposnetkov s pogledi iz ptičje perspektive, komandnega mosta, radarja in/ali ECDIS-a!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.