A+ A A-

Ветроходен кораб на ход трябва да отстъпва път на кораб без управление

 • Описание на сценария: Кораб А: ветроходен кораб на ход
  Кораб В: кораб без управление
  Район: в открито море
  Видимост: добра (корабите са във видимост един с друг)
  Кораб А и кораб В се движат на пресичащи се курсове така, че се появява опасност от сблъскване.
  Кораб А вижда кораб В от левия си борд (относителен пеленг 070° ляв борд).
  Кораб В показва сигнали съгласно Правило 27 (Кораби без управление или ограничени в способността си да маневрират).
 • Прилагано правило/а: Правило 18 (Взаимни задължения на корабите)
  Правило 16 (Действия на кораб, който отстъпва път)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: Съгласно Правило 18 (b) (i), с изключение на случаите, когато Правило 9 (Плаване в теснини), Правило 10 (Схеми за разделно движение) и Правило 13 (Изпреварване) изискват друго, ветроходен кораб на ход (кораб A) трябва да отстъпва път на кораб без управление (кораб B).
  Съгласно Правило 16 (Действия на кораб, който отстъпва път) кораб A трябва, доколкото е възможно, да предприеме своевременни и решителни действия, за да се размине чисто с другия кораб.
  Коментари:
  Съгласно Правило 18 (b), с изключение на случаите, когато Правило 9 (Плаване в теснини), Правило 10 (Схеми за разделно движение) и Правило 13 (Изпреварване) изискват друго, ветроходен кораб на ход (с изключение на описания сценарий) трябва да отстъпва път и на:
  (ii). кораб, ограничен в способността си да маневрира;
  (iii). кораб, зает с риболов.

Регистрирайте се за да получите безплатен достъп до видеофайловете с наблюдение "от птичи поглед", с картина от радара, мостика и/или електронната карта!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.