A+ A A-

Ветроходни кораби – движещи се на пресичащи се курсове, когато и двата кораба се движат с един и същи галс

 • Описание на сценария: Кораб A: Ветроходен кораб
  Кораб B: Ветроходен кораб
  Зона: В открито море
  Видимост: Добра (Кораби във видимост един с друг)
  Кораб A and кораб B се движат на пресичащи се курсове така, че възниква опасност от сблъскване.
  Кораб A and кораб B имат вятър от един и същи галс
  Кораб A е от наветрената а кораб В от наветрената страна
 • Прилагано правило/а: Правило 12 (Ветроходни кораби)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с правило 12 (a)(ii) Когато два ветроходни кораба се сближават един с друг така, че възниква опасност от сблъскване когато и двата кораба се движат с един и същи галс, корабът, който е от наветрената страна (кораб A), е длъжен да отстъпи път на кораба, който е от подветрената страна (кораб В);
  В съответствие с правило 12 (b) наветрена се счита страната, противоположна на тази, на която се намира главното платно, а в случай че корабът е с правоъгълно стъкмяване - страната, противоположна на тази, на която се намира най-голямото надлъжно платно.

Регистрирайте се за да получите безплатен достъп до видеофайловете с наблюдение "от птичи поглед", с картина от радара, мостика и/или електронната карта!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.