A+ A A-

Действия на кораб, който отстъпва път - Насрещни курсове– Корабите се сближават на почти противоположни курсове ( кораб В се намира вдясно от носа на кораб А)

 • Описание на сценария: Кораб А: кораб с механичен двигател
  Кораб В: кораб с механичен двигател
  Район: в открито море
  Видимост: добра (корабите са във видимост един с друг)
  Кораб A се сближава с кораб B на почти противоположни курсове и съществува риск от сблъскване.
  Кораб А вижда кораб В почти право по курса си
 • Прилагано правило/а: Правило 16 (Действия на кораб, който отстъпва път)
  Правило 14 (Насрещни курсове)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: Съгласно Правило 14, такава ситуация трябва да се счита, че съществува, когато кораб А вижда другия (кораб В) почти право по курса си, и то така, че през нощта той да може да види почти в створ топовите светлини на другия кораб и /или двете му бордови светлини, а през деня да наблюдава съответния му вид (ракурс).
  Когато корабът се съмнява, че съществува такава ситуация, той трябва да счита, че тя съществува и да действа по съответния начин.
  Когато два кораба с механични двигатели се сближават на противоположни курсове така, че се създава опасност от сблъскване, всеки от тях е длъжен да измени своя курс надясно така, че да се разминат с левите си бордове.
  Съгласно Правило 16, кораб А и кораб В са длъжни да се държат встрани от пътя си и трябва, доколкото е възможно, да предприемат своевременни и решителни действия, за да се разминат чисто.

Регистрирайте се за да получите безплатен достъп до видеофайловете с наблюдение "от птичи поглед", с картина от радара, мостика и/или електронната карта!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.