A+ A A-

Определяне на наличие на опасност от сблъскване –използване на електронно оборудване

 • Прилагано правило/а: Правило 7 (Опасност от сблъсък)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с правило 7 когато се използва изправен радиолокатор, той трябва да се включва за наблюдение и на скалите за далечно действие с цел получаване на своевременно предупреждение за опасност от сблъскване. Трябва също така да се води радиолокационна прокладка или равностойно системно наблюдение на откритите обекти.
  Радар може да бъде използван за определяне на опасност от сблъскване както следва:
  -използвайки пеленг маркер и подвижен дистанционен кръг за определяне на пеленга и разстоянието до друг кораб,
  -използвайки данни от радар (пеленг и обхват) за определяне на опасност от сблъскване чрез употреба на планшет
  -използвайки автоматични средства за радионавигационна прокладка за получаване на информация за най-близък обект и време за най-голямо сближаване до обекта,
  -използвайки AIS за получаване на информация за най-близък обект и време за най-голямо сближаване до обекта,
  -когато използваме два радара, предположението е радарният екран да се фиксира на различен обхват ( например първият на 6 морски мили, вторият на 12 морски мили).
  -сканиране при далечен радиус на действие трябва да се използва, за да получим ранно предупреждение за опасност от сблъскване

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.