A+ A A-

Пеленгът, измерван през интервал от време, се увеличава

 • Описание на сценария: Кораб A: Кораб с механичен двигател
  Кораб B: Кораб с механичен двигател
  Зона: В открито море
  Видимост: Добра (Кораби във видимост един с друг)
  Кораб A и кораб B се пресичат
  Пеленгът, измерван през интервал от време, се увеличава
 • Прилагано правило/а: Правило 7 (Опасност от сблъсък)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с правило 7 опасност от сблъскване съществува, когато пеленгът към приближаващия се кораб не се изменя значително;
  Коментари
  Ако пеленгът (компасен или относителен) измерен визуално или с радар през интервал от време се изменя значително (намалява), то опасност от сблъскване не съществува

Регистрирайте се за да получите безплатен достъп до видеофайловете с наблюдение "от птичи поглед", с картина от радара, мостика и/или електронната карта!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.