A+ A A-

Кораб, който се приближава към завой или такъв район от теснина или фарватер, където другите кораби поради някакви препятствия може да не се видят

 • Описание на сценария: Кораб А: Кораб с механичен двигател
  Кораб В: Кораб с механичен двигател
  Зона: Теснини
  Кораб А се приближава към поворот или такъв район от теснина или фарватер, където другите кораби поради някакви препятствия може да не се видят
 • Прилагано правило/а: Правило 9 (Плаване в теснини)
  Правило 34 (Сигнали за маневриране и предупреждение)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с правило 9 (f) кораб (Кораб A and Кораб B), който се приближава към завой или такъв район от теснина или фарватер, където другите кораби поради някакви препятствия може да не се видят, трябва да се движи с повишено внимание и предпазливост и да подава съответния звуков сигнал, предписан от правило 34 (e).
  В съответствие с правило 34 (e) кораб (Кораб A and Кораб B), който приближава завой или район от теснина или фарватер, където други кораби може да не се виждат поради някакви препятствия, трябва да подаде един продължителен звук.

Регистрирайте се за да получите безплатен достъп до видеофайловете с наблюдение "от птичи поглед", с картина от радара, мостика и/или електронната карта!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.