A+ A A-

Brod koji namjerava pretjecati drugi brod u uskom kanalu ili plovnom putu na svojoj lijevoj strani

 • Opis scenarija: Brod A: Brod na mehanički pogon
  Brod B: Brod na mehanički pogon
  Područje: Uski kanal
  Brod A namjerava preteći brod B preko njegove lijeve strane
 • Pravilo(a) koje će se primijeniti: Pravilo 9 (Plovidba u uskim kanalima)
  Pravilo 13 (Pretjecanje)
  Pravilo 34 (Signali za manevar i signali upozorenja)

 • Primjena Pravila i komentari: U skladu s Pravilom 9 (e)(i) (Plovidba u uskim kanalima), u uskom kanalu ili plovnom putu kada se pretjecanje može izvesti jedino ako brod koji se pretječe (brod B) mora poduzeti radnju da omogući bezopasan prolaz, brod koji namjerava pretjecati (brod A) mora označiti svoju namjeru davanjem signala koji su propisani pravilom 34 (c) (i) (Signali za manevar i signali upozorenja).
  U skladu s Pravilom 34 (c)(i) (Signali za manevar i signali upozorenja), brod koji namjerava pretjecati (brod A) drugi brod (brod B) mora, pokazati svoju nakanu signalima zviždaljkom:
  - dva duga zvižduka popraćena s dva kratka, da bi označio “Namjeravam vas prestignuti s vaše lijeve strane”.
  U skladu s Pravilom 9 (e)(i) (Plovidba u uskim kanalima), brod kojeg se pretječe (brod B), ako je suglasan s pretjecanjem, mora to potvrditi signalom koji su propisani pravilom 34 (c) (ii) (Signali za manevar i signali upozorenja) i poduzeti mjere koje će omogućiti bezopasan prolaz brodu koji pretječe.
  U skladu s Pravilom 34 (c)(ii) (Signali za manevar i signali upozorenja), brod koji se prestiže (brod B) mora pokazati svoje slaganje signalom zviždaljkom:
  - redom jedan dugi, jedan kratki, jedan dugi i jedan kratki.
  U skladu s Pravilom 9 (e)(ii) (Plovidba u uskim kanalima), Pravilo 9 (Plovidba u uskim kanalima) ne oslobađa brod koji pretječe (brod A) obaveza prema Pravilu 13 (Pretjecanje).
  U skladu s Pravilom 13 (a) (Pretjecanje), svaki brod koji pretječe (brod A) mora se ukloniti dostignutom brodu (brod B).

Registrirajte se besplatno za pristup videima na kojima je scenarij prikaz iz „ptičje perspektive“, pogledom s zapovjedničkog mosta, slikom s radarskog ekrana i/ili ekrana ECDIS-a!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.