A+ A A-

Кораб, възнамеряващ да предприеме изпреварване на друг в границите на теснина или фарватер откъм своя десен борд

 • Описание на сценария: Кораб A: Кораб с механичен двигател
  Кораб В: Кораб с механичен двигател
  Зона: Теснини
  Кораб (А) възнамерява да предприеме изпреварване на кораб В откъм своя десен борд.
 • Прилагано правило/а: Правило 9 (Плаване в теснини)
  Правило 13 (Изпреварване)
  Правило 34 (Сигнали за маневриране и предупреждение)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с правило 9 (e)(i) в теснина или фарватер, когато изпреварването може да се извърши само ако корабът, който ще бъде изпреварван (кораб В), предприеме действия за обезпечаване на безопасен път, корабът, който има намерение да изпреварва (кораб А), трябва да покаже това свое намерение чрез подаване на съответния звуков сигнал, предписан от правило 34 (с) (I).
  В съответствие с правило 34 (c)(i) корабът, който има намерение да изпреварва (кораб А) друг (кораб B) трябва да покаже това чрез подаване със свирка на следните сигнали:
  -два продължителни звука и един къс звук - "Имам намерение да ви изпреваря от десния борд";
  В съответствие с правило 9 (e)(i) когато изпреварваният кораб (кораб B) е съгласен да бъде изпреварен, той трябва да подаде звуковия сигнал, предписан от правило 34 (с) (II), и да предприеме необходимите мерки за безопасното преминаване на догонващия кораб.
  В съответствие с правило 34 (c)(ii) корабът, който ще бъде изпреварен (кораб В) трябва да потвърди съгласието си, като подаде със свирка следния сигнал:
  -един продължителен, един къс, един продължителен и един къс звук.
  В съответствие с правило 9 (e)(i) ако изпреварваният кораб (Кораб B) има съмнение в намерението на кораба с пресичащ се курс (Кораб A), трябва да подаде звуковите сигнали, предписани от правило 34 (d).
  В съответствие с правило 34 (d) ако корабът, който ще бъде изпреварен (кораб B) не може да разбере намеренията или действията на изпреварващия (кораб A) или се съмнява, че взетите от другия кораб мерки са достатъчни за избягването на сблъскване, корабът, който ще бъде изпреварен (кораб B) незабавно трябва да изрази това, като подаде най-малко пет къси и чести звука със свирката си. Този сигнал може да бъде дублиран със светлинен сигнал, състоящ се от най-малко пет къси и чести проблясъка.
  В съответствие с правило 9 (e)(ii), правило 9 не освобождава изпреварващия кораб (кораб A) от задълженията му по правило 13 (Изпреварване).
  В съответствие с правило 13 (a) всеки кораб, който изпреварва друг (кораб A), е длъжен да се държи встрани от пътя на изпреварвания кораб (кораб B).

Регистрирайте се за да получите безплатен достъп до видеофайловете с наблюдение "от птичи поглед", с картина от радара, мостика и/или електронната карта!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.