A+ A A-

Približevanje plovil z nasprotnih smeri (plovili se približujeta z nasprotnih smeri)

 • Opis scenarija: Plovilo A: plovilo na mehanski pogon
  Plovilo B: plovilo na mehanski pogon
  Področje plovbe: odprto morje
  Vidljivost: dobra (plovili vidita druga drugo)
  Plovili A in B se približujeta z nasprotnih smeri, tako da obstaja nevarnost trčenja
  Plovilo A vidi plovilo B z naspotne smeri (premčni kot 000°)
 • Pravila za uporabo: Pravilo 14 (Položaj plovil z nasprotnih smeri)
  Pravilo 16 (Ravnanje plovila, ki odstopa pot)
 • Uporaba pravil s komentarji: V skladu z odstavkom (b) Pravila 14 (Položaj plovil z nasprotnih smeri); šteje se, da se plovili približujeta z nasprotnih smeri, kadar vidi eno plovilo (plovilo A) s premca naravnost premec drugega (plovila B); in sicer ponoči, ko lahko vidi premočrtno jamborne luči drugega plovila in/ali obe njegovi bočni luči , podnevi pa, ko vidi plovilo v takem položaju.
  V skladu z odstavkom (a) Pravila 14 (Položaj plovil z nasprotnih smeri); če se plovili na mehanski pogon približujeta z nasprotnih smeri, tako da obstaja nevarnost trčenja, mora vsako zaviti na desno, da se srečata z leve strani.
  V skladu s Pravilom 16 (Ravnanje plovila, ki odstopa pot); plovili A in B, ki sta se obe dolžni umakniti s poti ena drugi, morata po svojih zmožnostih ukrepati pravočasno in odločno, tako da omogočita ena drugi prosto pot.

Registriraj se za brezplačen ogled videoposnetkov s pogledi iz ptičje perspektive, komandnega mosta, radarja in/ali ECDIS-a!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.