A+ A A-

Действия на кораб, който отстъпва път - Насрещни курсове – кораб А вижда кораб В право по курса си (относителен пеленг 000°)

 • Описание на сценария: Кораб А: кораб с механичен двигател
  Кораб В: кораб с механичен двигател
  Район: в открито море
  Видимост: добра (корабите са във видимост един с друг)
  Кораб A се сближава с кораб B на противоположни курсове и съществува риск от сблъскване.
  Кораб А вижда кораб В право по курса си (относителен пеленг 000°)
 • Прилагано правило/а: Правило 16 (Действия на кораб, който отстъпва път)
  Правило 14 (Насрещни курсове)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: Съгласно Правило 14, такава ситуация трябва да се счита, че съществува, когато кораб А вижда другия (кораб В) право по курса си, и то така, че през нощта той да може да види в створ или почти в створ топовите светлини на другия кораб и /или двете му бордови светлини, а през деня да наблюдава съответния му вид (ракурс).
  Когато два кораба с механични двигатели се сближават на противоположни курсове така,
  че се създава опасност от сблъскване, всеки от тях е длъжен да измени своя курс надясно
  така, че да се разминат с левите си бордове.
  Съгласно Правило 16, кораб А и кораб В са длъжни да се държат встрани от пътя си и трябва, доколкото е възможно, да предприемат своевременни и решителни действия, за да се разминат чисто.

Регистрирайте се за да получите безплатен достъп до видеофайловете с наблюдение "от птичи поглед", с картина от радара, мостика и/или електронната карта!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.