A+ A A-

Кораб, който навлиза в разделителна зона или пресича разделителна линия в случай на крайна необходимост

 • Описание на сценария: Кораб A: Кораб с механичен двигател;
  Кораб B: Кораб с механичен двигател;
  Кораб C: Кораб с механичен двигател, пресичащ линиите на схемата за разделно движение;
  Зона: схема за разделно движение
  Кораб A и C са на пресичащи се курсове и съществува опасност от сблъскване
  Кораб B изпреварва кораб А.
 • Прилагано правило/а: Правило 10 (Схеми за разделно движение)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с правило 10 (e)(i) кораб, който не пресича схемата за разделно движение или не влиза или излиза от коридор за движение, не трябва да навлиза в разделителна зона или да пресича разделителна линия освен в случаите на крайна необходимост за избягване на непосредствена опасност.

Регистрирайте се за да получите безплатен достъп до видеофайловете с наблюдение "от птичи поглед", с картина от радара, мостика и/или електронната карта!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.