A+ A A-

Корабите трябва да използват крайбрежните зони за движение

  • Описание на сценария: Кораб A: Кораб с механичен двигател;
    Зона: схема за разделно движение
  • Прилагано правило/а: Правило 10 (Схеми за разделно движение)
  • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с правило 10 (d)(ii) кораб може да използва крайбрежната зона за движение от кораб, който е на път за или от пристанище, морско съоръжение или конструкция, пилотско място или всеки друг обект, разположен в зоната за крайбрежно движение, или за избягването на непосредствена опасност.

Регистрирайте се за да получите безплатен достъп до видеофайловете с наблюдение "от птичи поглед", с картина от радара, мостика и/или електронната карта!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.