A+ A A-

Излизане от схемите за разделно движение

 • Описание на сценария: Кораб A: Кораб с механичен двигател;
  Кораб B: Кораб с механичен двигател;
  Зона: схема за разделно движение
  Кораб A излиза от краищата на коридора за движение
  Кораб B излиза отстрани на коридора за движение.
 • Прилагано правило/а: Правило 10 (Схеми за разделно движение)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с правило 10 (b)(iii) кораб, който използва схема за разделно движение, трябва нормално да излиза от краищата на коридора за движение.
  В съответствие с правило 10 (b)(iii) кораб, който използва схема за разделно движение когато излиза отстрани, това трябва да става под възможния най-малък ъгъл към

Регистрирайте се за да получите безплатен достъп до видеофайловете с наблюдение "от птичи поглед", с картина от радара, мостика и/или електронната карта!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.