A+ A A-

Azimut broda koji se približava znatnije se ne mijenja

 • Opis scenarija: Brod A: Brod na mehanički pogon
  Brod B: Brod na mehanički pogon
  Područje: Na otvorenom moru
  Vidljivost: Dobra (brodovi vide jedan drugoga)
  Brod A i brod B su u položaju križanja kursova
  Brod A vidi brod B preko svoje desne strane (pramčani kut DESNO 054°)
  Azimut se ne mijenja u vremenskim intervalima, CPA=0
 • Pravilo(a) koje će se primijeniti: Pravilo 7 (Rizik Sudara)
 • Primjena Pravila i komentari: U skladu s Pravilom 7 (Rizik Sudara), smatrat će se da postoji rizik sudara ako se azimut broda koji se približava znatnije ne mijenja.
  Komentar:
  Ako se azimut ili pramčani kut, smjeran vizualno ili putem radara, u razmaku vremena znatnije ne mijenja, tada treba smatrati da rizik sudara postoji.
  Koliko često se opaža azimut ili pramčani kut drugog broda ovisi o više čimbenika (udaljenosti između brodova, relativnoj brzini između brodova, području plovidbe, manevarskim obilježjima brodova, navigacijskoj opremi, vidljivosti).
  Da bi se utvrdilo prijeti li rizik sudara, pramčani kut ili azimut prema drugom brodu treba početi opažati odmah nakon što se brodovi opaze te zatim nastaviti opažati u odgovarajućim vremenskim intervalima. Na otvorenom moru, pramčani kut ili azimut treba početi opažati čim se drugi brod pojavi na obzoru (horizontu). Preporučljivo je ne čekati približavanje drugog broda kako bi se započelo opažanje pramčanog kuta ili azimuta.

Registrirajte se besplatno za pristup videima na kojima je scenarij prikaz iz „ptičje perspektive“, pogledom s zapovjedničkog mosta, slikom s radarskog ekrana i/ili ekrana ECDIS-a!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.