A+ A A-

Brod koji slijedi tijek smjera plovidbe u uskom kanalu ili plovidbenom putu

  • Opis scenarija: Brod A: Brod na mehanički pogon
    Brod B: Brod na mehanički pogon
    Područje: Uski kanal
    Brod A i brod B približavaju se u uskom kanalu
  • Pravilo(a) koje će se primijeniti: Pravilo 9 (Plovidba u uskim kanalima)
  • Primjena Pravila i komentari: U skladu s Pravilom 9 (a) (Plovidba u uskim kanalima), Brod ( brod A i brod B) koji plovi u uskom kanalu ili plovnom putu mora se, koliko je to moguće i praktično izvedivo, držati vanjskog ruba kanala ili plovnog dijela rijeke koji se nalazi s njegove desne strane.

Registrirajte se besplatno za pristup videima na kojima je scenarij prikaz iz „ptičje perspektive“, pogledom s zapovjedničkog mosta, slikom s radarskog ekrana i/ili ekrana ECDIS-a!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.