A+ A A-

Promjena kursa i/ili brzine

  • Pravilo(a) koje će se primijeniti: Pravilo 8 (Radnja za izbjegavanje sudara)
  • Primjena Pravila i komentari: U skladu s Pravilom 8 (b) (Radnja za izbjegavanje sudara), svaka promjena kursa i/ili brzine da se sudar izbjegne, ako okolnosti slučaja zahtijevaju, treba biti dovoljno velika da bi to drugi brod koji promatra okom ili radarom mogao odmah uočiti.
    U skladu s Pravilom 8 (b) (Radnja za izbjegavanje sudara), male i uzastopne promjene kursa i/ili brzine moraju se izbjegavati.
    Komentari:
    Male promjene kursa i/ili brzine ne mogu se lako opaziti s drugog broda, jer se izgled opažanog broda po danu ili slika opažanih navigacijskih svjetala po noći ne razlikuju znatnije od izgleda opažanog broda prije promjene kursa i/ili brzine. U ovakvom slučaju, drugi brod će biti u sumnji da li je poduzeta radnja za izbjegavanje sudara ili ne.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.