A+ A A-

Действие, предприето за предпазване от сблъскване – да бъде недвусмислено, своевременно и в съответствие с добрата морска практика

  • Прилагано правило/а: Правило 8 (Действия за предпазване от сблъскване)
  • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с правило (8) (a) всяко действие, предприето за предпазване от сблъскване, трябва да бъде взето в съответствие с правилата на тази част и ако обстоятелствата в случая допускат, да бъде недвусмислено, своевременно и в съответствие с добрата морска практика.
    Коментари:
    Действието трябва да бъде недвусмислено по начин, по който то дава резултат в намаляването на риска, а не да го утежни.
    Действието да бъде своевременно, означава, че преценката на риска от сблъсък трябва да бъде направена навреме чрез наблюдение на ситуацията за доста дълго време и от голямо разстояние и на равни интервали от време. Преценката и времето на действието трябва да бъдат съобразно това.
    Добрата морска практика основно означава умение в и знание в областта на навигацията, поддръжката и управлението на кораба. Добрата морска практика е резултатното поведение, което може да бъде очаквано от добър капитан. Трябва да се уточни, че “добър моряк” не означава изключителна способност или необикновено висока степен на предпазливост и внимание, а поведение на обикновен добър моряк.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.