A+ A A-

Определяне на безопасна скорост за всички кораби

 • Прилагано правило/а: Правило 6 (Безопасна скорост)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с правило 6 (Безопасна скорост) Всеки кораб трябва винаги да се движи с безопасна скорост така, че да може да предприеме необходимото ефективно действие за избягване на сблъскване и да може да спре движението си на достатъчно разстояние при съществуващите обстоятелства и условия.
  В съответствие с правило 6 (a) (Безопасна скорост) безопасната скорост се определя, като се отчитат следните фактори:
  (i). състоянието на видимостта;
  (ii). плътността на движението, включително съсредоточаването на риболовни или на каквито и да са други кораби;
  (iii). маневрените качества на кораба, особено на разстоянието за окончателното му спиране и повратливостта на кораба в най-често срещаните условия;
  (iv). светлинният фон през нощта както от светлини на брега, така и от разсейването на светлината на собствените светлини;
  (v). състоянието на вятъра, морето и течението и близостта на навигационни опасности;
  (vi). газенето на кораба по отношение на наличната дълбочина на водата.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.