A+ A A-

Наблюдение

 • Прилагано правило/а: Правило 5 (Наблюдение)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с правило 5 (Наблюдение) Всеки кораб трябва постоянно да води необходимото зрително и слухово наблюдение, както и да използва за това всички налични други средства в съответствие с преобладаващите обстоятелства и условия така, че да може напълно да оценява ситуацията и съществуващата опасност от сблъскване.
  Коментари:
  Зрително наблюдение означава наблюдение на друг кораб с просто око или бинокли.
  Слухово наблюдение означава откриване на друг кораб чрез неговите звукови сигнали.
  Наблюдение чрез други налични средства може да включва използването на:
  -РАДАР
  -AIS
  -Оборудване за нощно виждане
  -Информация и комуникация чрез УКВ (кораби или Информационна система за движението на корабите)
  -Информация от навигационни предупреждения

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.