A+ A A-

Odgovornost za posledice opustitve uporabe teh Pravil

  • Pravila za uporabo: Pravilo 2 (Odgovornost)
  • Uporaba pravil s komentarji: V skladu z odstavkom (a) Pravila 2 (Odgovornost); plovilo, lastnik plovila, upravljavec plovila ali njegova posadka so odgovorni za posledice opustitve uporabe teh Pravil, za posledice opustitve previdnostnih ukrepov, ki spadajo med običajne izkušnje pomorcev, in za posledice posebnih okoliščin posameznega primera.
    Komentar:
    Odstavek (a) Pravila 2 (Odgovornost) je splošno znan kot pravilo dobrih pomorskih praks.
    Plovilo, lastnik plovila, upravljavec plovila ali njegova posadka so odgovorni za uporabo teh Pravil.
    Običajne izkušnje pomorcev so vedenje, ki ga lahko pričakujemo od povprečnega upravljavca plovila oziroma pomorca. Takšen upravljavec plovila oziroma pomorec skrbno in vestno izpolnjuje svoje dolžnosti.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.