A+ A A-

Отговорност за небрежност към спазване на правилата

  • Прилагано правило/а: Правило 2 (Отговорности)
  • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с правило 2 (a) (Отговорност) нищо в тези правила не освобождава кораба, собственика, капитана или неговия екипаж от отговорност за последствията, които може да възникнат в резултат на неизпълнението на тези правила или от небрежността при вземане на някаква предпазна мярка, спазването на която се изисква от установената морска практика или от особените обстоятелства при случая.
    Коментари:
    Правило2 (a) е по-известно като правилото на доброто мореплавателно умение.
    Отговорността за прилагане на правилата е на кораба, собственика, капитана или неговия екипаж.
    Установената морска практика обикновено се дефинира като резултат от поведение, което се очаква от капитан или моряк със средно-добри умения. Такъв капитан или моряк внимателно и съвестно изпълнява задълженията си.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.