A+ A A-

Кораб със специална конструкция или предназначение, който не може да изпълнява напълно изискванията на някое от тези правила

  • Прилагано правило/а: Правило 1 (Прилагане)
  • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с правило 1 (е) (Прилагане) когато съответно правителство определи, че кораб със специална конструкция или предназначение не може да изпълнява напълно изискванията на някое от тези правила по отношение на броя, разположението, далечината или сектора на видимост на светлините или знаците, както и на разположението и характеристиките на звукосигналните уредби, без това да пречи на специалното му предназначение, този кораб ще трябва да удовлетворява съответни други изисквания по отношение на броя, разположението, далечината или сектора на видимост на светлините или знаците, както и на разположението и характеристиките на звукосигналните уредби, каквито правителството реши, че съответстват най-много на тези правила по отношение на този кораб.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.