A+ A A-

Специални правила, установени от правителството на всяка държава, по отношение на допълнителните стационарни или сигнални светлини, знаци или звукови сигнали

  • Прилагано правило/а: Правило 1 (Прилагане)
  • Прилагане на правилото/ата и коментари: -В съответствие с правило 1 (с) (Прилагане) Нищо в тези правила не трябва да пречи на действието на всякакви специални правила, установени от правителството на всяка държава, по отношение на допълнителните стационарни или сигнални светлини, знаци или звукови сигнали за военни кораби и кораби, които плават в конвой, а също така по отношение на допълнителните стационарни или сигнални светлини или знаци за риболовните кораби, заети с риболов във флотилии.
    -В съответствие с правило 1 (с) (Прилагане) Тези допълнителни стационарни или сигнални светлини, знаци или звукови сигнали, доколкото е възможно, трябва да бъдат такива, че да не се приемат погрешно за някои от светлините, знаците или сигналите, установени от тези правила.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.