A+ A A-

Кораб с механичен двигател, зает с влачене – влекало под 200м - светлини

 • Описание на сценария: Тип кораб: Кораб с механичен двигател, зает с влачене – влекало под 200м
  Част от денонощието: от залез до изгрев слънце и ограничена видимост
 • Прилагано правило/а: Правило 24 Влачене и тласкане
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: Съгласно Правило 24(a), дължината на влекалото се измерва от кърмата на влекача до края на влачения кораб
  Съгласно Правило 24(a), кораб с механичен двигател, зает с влачене, когато дължината на влекалото е по-малка от 200м, трябва да показва:
  - вместо светлината, предписана в Правило 23 (а) (i) или (а) (ii), две топови светлини,
  разположени във вертикална линия;
  -бордови светлини;
  - кърмова светлина;
  -светлина за влачене, разположена във вертикална линия над кърмовата светлина;
  Съгласно Правило 24 (e), влачен кораб или обект, с изключение на посочените в
  параграф (g) на това правило (влачен незабележим полупотънал кораб или частично
  потопен обект или група от такива влачени кораби или обекти), трябва да показва:
  (i) бордови светлини;
  (ii) кърмова светлина.
 • Позиции на светлините:

  Регистрирайте се безплатно за да получите възможност да полгеднете светлините от произволен ъгъл и/или да прослушате звуковите сигнали!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.