A+ A A-

Кораб, ограничен в способността си да маневрира

 • Прилагано правило/а: Правило 3 (Общи определения)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с правило 3 (g) (Общи определения) изразът "кораб, ограничен в способността си да маневрира" означава кораб, който поради естеството на работата си е ограничен в способността си да маневрира съгласно изискванията на тези правила и поради това не е в състояние да отстъпи път на друг кораб.
  В съответствие с правило 3 (g) (Общи определения) изразът "кораби, ограничени в способността си да маневрират" трябва да включва, без това да изчерпва понятието:
  (i). кораб, зает с поставяне, обслужване или изваждане на навигационен знак, подводен кабел или тръбопровод;
  (ii). кораб, зает с драгажни, океанографски, хидрографски или подводни дейности;
  (iii). кораб на ход, зает с претоварване на хора, продукти или товари;
  (iv). кораб, зает с осигуряване излитането или приемането на летателен апарат;
  (v). кораб, зает с миночистачни дейности;
  (vi). кораб, зает с такова влачене, което го лишава от възможността да се отклонява от своя курс.
 • Изображение: Изображение

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.