A+ A A-

ССитуация при изпреварване – относителният пеленг на изпреварващия кораб е ляв борд 130°

 • Описание на сценария: Кораб A: Кораб с механичен двигател
  Кораб B: Кораб с механичен двигател
  Зона: В открито море
  Видимост: Добра (Кораби във видимост един с друг)
  Кораб A изпреварва кораб B.
  Кораб B вижда кораб A откъм своя десен борд (относителен пеленг ляв борд 130°).
 • Прилагано правило/а: Правило 13 (Изпреварване)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с правило 13(b) корабът (кораб A) се счита за изпреварващ (кораб В), когато идва към другия кораб (кораб В) от посока, по-голяма от 22,5°, зад траверса му
  В съответствие с правило 13 (b) когато кораб А се намира в такова положение спрямо изпреварвания кораб (кораб B), че през нощта той (кораб А), може да види само кърмовата му светлина и не може да види нито една от бордовите му светлини.
  В съответствие с правило 13(a), независимо от предписанията, съдържащи се в правилата на част В, раздели I и II, всеки кораб (кораб A), който изпреварва друг (кораб В) , е длъжен да се държи встрани от пътя на изпреварвания кораб (кораб В).

Регистрирайте се за да получите безплатен достъп до видеофайловете с наблюдение "от птичи поглед", с картина от радара, мостика и/или електронната карта!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.