A+ A A-

Видимост на светлините - други обекти

  • Описание на сценария: Част от денонощието: от залеза до изгрева на слънцето и при ограничена видимост
  • Прилагано правило/а: Правило 22 (Видимост на светлини)
  • Прилагане на правилото/ата и коментари: Съгласно Правило 22d, отнасящо се до влачени незабележими, полупотънали кораби или частично потопени обекти, видимостта на бялата кръговидима светлина трябва да бъде 3 морски мили.
    Интензивността на тези светлини е определена в раздел 8 на приложение I

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.