A+ A A-

Видимост на светлините - кораби с дължина от 12м до 20м

  • Описание на сценария: Част от денонощието: от залеза до изгрева на слънцето и при ограничена видимост
    Вид кораб: кораб с дължина повече от 12 м и по-малко от 20 м
  • Прилагано правило/а: Правило 22 (Видимост на светлини)
  • Прилагане на правилото/ата и коментари: Съгласно Правило 22b, отнасящо се до кораби с дължина между 12м и 20м, видимостта на топовата светлина трябва да бъде най-малко 3 морски мили; бордовите светлини - най-малко 2 морски мили; кърмовата светлина - най-малко 2 морски мили; светлината за влачене - най-малко 2 морски мили, а бялата, червената, зелената или жълтата кръгововидима светлина - най-малко 2 морски мили.
    Интензивността на тези светлини е определена в раздел 8 на приложение I.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.