A+ A A-

Пробляскваща светлина

 • Описание на сценария: Район: всеки
  Част от денонощието: от залеза до изгрева на слънцето и при ограничена видимост
 • Прилагано правило/а: Правило 21 (Определение за светлини)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: Съгласно Правило 21(f), пробляскваща светлина проблясква през еднакви интервали с честота 120 или повече проблясъка в минута.
  Коментар:
  Пробляскващата светлина може да бъде жълта и червена.
 • Позиции на светлините:

  Регистрирайте се безплатно за да получите възможност да полгеднете светлините от произволен ъгъл и/или да прослушате звуковите сигнали!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.