A+ A A-

Кръгововидима светлина

 • Описание на сценария: Район: всеки
  Част от денонощието: от залеза до изгрева на слънцето и при ограничена видимост
 • Прилагано правило/а: Правило 21 (Определение за светлини)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: Съгласно Правило 21(e), кръговидимата светлина осветява целия хоризонт от 360° и това важи за кръговидима светлина във всякакъв цвят.
  Коментар:
  Кръговидимата светлина може да бъде бяла, зелена и червена.
 • Позиции на светлините:

  Регистрирайте се безплатно за да получите възможност да полгеднете светлините от произволен ъгъл и/или да прослушате звуковите сигнали!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.