A+ A A-

Бордови светлини – кораб с дължина, по-малка от 20 m

 • Описание на сценария: Район: всеки
  Част от денонощието: от залеза до изгрева на слънцето и при ограничена видимост
  Вид кораб: кораб с дължина по-малка от 20 м
 • Прилагано правило/а: Правило 21 (Определение за светлини)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: Съгласно Правило 21b, зелената светлината е поставена така, че да свети от посока право по носа на лодката до 22,5° зад траверса на десния борд.
  Съгласно Правило 21b, червената светлината е поставена така, че да свети от посока право по носа на лодката до 22,5° зад траверса на левия борд.
  На кораб с дължина, по-малка от 20 m, бордовите светлини може да бъдат комбинирани в един фенер, поставен в диаметралната равнина на кораба.
 • Позиции на светлините:

  Регистрирайте се безплатно за да получите възможност да полгеднете светлините от произволен ъгъл и/или да прослушате звуковите сигнали!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.