A+ A A-

Günbatımından gündoğumuna fenerlerin gösterimi/sergilenmesi

  • Senaryonun açıklanması/tanıtımı/anlatımı: Visibility: Good
    Time of the day: From sunset to sunrise
  • Uygulanacak kural (kurallar): Rule 20 (Application)
  • Kurallın ( kuralların) uygulanması ve yorumlar: In accordance with Rule 20 (b) (Application), the rules concerning lights shall be complied with from sunset to sunrise, and during such times no other lights shall be exhibited, except such lights as cannot be mistaken for the lights specified in these Rules or do not impair their visibility or distinctive character, or interfere with the keeping of a proper look-out .
    In accordance with Rule 20 (e) (Application), the lights specified in these Rules shall comply with the provisions of Annex 1 to these Regulations.
  • Video:

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Bu proje Avrupa Komisyonu mali desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayım sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır. Komisyon hiçbir şekilde buradaki bilginin /enformasyonun kullanımından sorumlu tutulamaz.