A+ A A-

Показване на светлини от залеза до изгрева на слънцето

 • Описание на сценария: Район: всеки
  Видимост: добра
  Част от денонощието: от залеза до изгрева на слънцето
  Вид кораб: всякакъв
 • Прилагано правило/а: Правило 20 (Прилагане на светлини и фигури)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: Съгласно Правило 20(b), правилата относно светлините се изпълняват от залеза до изгрева на слънцето.
  Съгласно Правило 20(b), през това време не трябва да се показват други светлини освен такива, които не може да се приемат погрешно за светлините, предписани в тези правила, или не намаляват видимостта им или отличителната им характеристика, или биха попречили да се извършва необходимото наблюдение.
  Съгласно Правило 20(e), светлините и фигурите, определени в тези правила, трябва да удовлетворяват изискванията, посочени в приложение I към тези правила.
 • Видео:

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.