A+ A A-

Кораби се сближават на противоположни курсове

 • Описание на сценария: Кораб A: Кораб с механичен двигател
  Кораб B: Кораб с механичен двигател
  Зона: В открито море
  Видимост: Добра (Кораби във видимост един с друг)
  Кораб A се сближава с кораб B на противоположни курсове така, че се създава опасност от сблъскване.
  Кораб A вижда кораб B точно отпред (относителен пеленг 000°).
 • Прилагано правило/а: Правило 14 (Насрещни курсове)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с правило 14 такава ситуация трябва да се счита, че съществува, когато корабът А вижда другия (кораб B) право или почти право по курса си, и то така, че през нощта той да може да види в створ или почти в створ топовите светлини на другия кораб и (или) двете му бордови светлини, а през деня да наблюдава съответния му вид (ракурс).

Регистрирайте се за да получите безплатен достъп до видеофайловете с наблюдение "от птичи поглед", с картина от радара, мостика и/или електронната карта!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.