A+ A A-

Brod koji se pretječe u uskom kanalu ili plovnom putu sumnja u namjeru broda koji pretječe

 • Opis scenarija: Brod A: Brod na mehanički pogon
  Brod B: Brod na mehanički pogon
  Područje: Uski kanal
  Brod A namjerava preteći brod B preko njegove desne strane
  Brod B nije suglasan s namjerom broda A
 • Pravilo(a) koje će se primijeniti: Pravilo 9 (Plovidba u uskim kanalima)
  Pravilo 34 (Signali za manevar i signali upozorenja)
 • Primjena Pravila i komentari: U skladu s Pravilom 9 (e)(i) (Plovidba u uskim kanalima), u uskom kanalu ili plovnom putu kada se pretjecanje može izvesti jedino ako brod koji se pretječe (brod B) mora poduzeti radnju da omogući bezopasan prolaz, brod koji namjerava pretjecati (brod A) mora označiti svoju namjeru davanjem signala koji su propisani pravilom 34 (c) (i) (Signali za manevar i signali upozorenja).
  U skladu s Pravilom 34 (c)(i) (Signali za manevar i signali upozorenja), brod koji namjerava pretjecati (brod A) drugi brod (brod B) mora, pokazati svoju nakanu signalima zviždaljkom:
  - dva duga zvižduka popraćena jednim kratkim, da bi označio “Namjeravam vas prestignuti s vaše desne strane”.
  U skladu s Pravilom 9 (e)(i) (Plovidba u uskim kanalima), ako brod koji se pretječe (brod B) sumnja u mogućnost bezopasnog pretjecanja, može to označiti zvučnim signalom propisanim pravilom 34 (d) (Signali za manevar i signali upozorenja).
  U skladu s Pravilom 34 (d) (Signali za manevar i signali upozorenja), ako brod koji se pretječe ne razumije nakane ili postupke broda koji pretječe (brod A), ili sumnja da brod koji pretječe (brod A) poduzima dostatnu radnju za izbjegavanje sudara, brod kojeg se pretječe (brod B) mora svoju sumnju neposredno označiti davanjem najmanje pet kratkih i brzih zvižduka.
  U skladu s Pravilom 34 (d) (Signali za manevar i signali upozorenja), zvučni signal može se nadopuniti svjetlosnim signalom od najmanje pet kratkih i brzih bljeskova.

Registrirajte se besplatno za pristup videima na kojima je scenarij prikaz iz „ptičje perspektive“, pogledom s zapovjedničkog mosta, slikom s radarskog ekrana i/ili ekrana ECDIS-a!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.