A+ A A-

Действия за предпазване от сблъскване

  • Прилагано правило/а: Правило 8 (Действия за предпазване от сблъскване)
  • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с правило 8 (e) за да се избегне сблъскване или за да се осигури повече време за преценяване на обстоятелствата, ако е необходимо, корабът трябва да намали скоростта си или да спре движението си, като даде стоп или заден ход на движителите си.
    Коментари
    Намаляването на скоростта в повечето случаи се случва във води, където корабите се движат в и извън границите на пристанището, или в зони, където двигателите на корабите имат готовност за незабавно маневриране.
    В тези зони, където интензивността на движение е обикновено повишена, е по-добре или да спре и да се наблюдава ситуацията как тя се развива, или дори ако е необходимо да спре движението си, като даде стоп или заден ход на движителите си и след това да се преценят обстоятелствата и да се движи предпазливо.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.